Kortkommandon i OSX

Har du problem med uppstart av din Mac eller vill lära dig kortkommandon för att bli ännu effektivare vid användandet av OSX? Här följer några viktiga kortkommandon:

Kortkommandon i OS X

Ett kortkommando är ett sätt att komma åt en funktion i OS X genom att hålla ned en tangentkombination på tangentbordet. Läs om vanliga kortkommandon i OS X.

När du vill använda ett kortkommando trycker du ned en specialtangent och en teckentangent. Om du till exempel håller ned kommandotangenten (tangenten med -symbolen) tillsammans med tangenten C, kopieras det som för tillfället är markerat (text, bilder och så vidare till Urklipp. Det kallas också kortkommandot Kommando-C.

Specialtangenter används i många kortkommandon. En specialtangent ändrar det sätt på vilket andra tangenttryckningar eller musklick tolkas av OS X. Några exempel på specialtangenter är kommando-, skift-, alternativ-, kontroll-, skiftlås- och Fn-tangenten. Du kan behöva använda Fn-tangenten i några av tangentkombinationerna i listan nedan. Om tangentbordsgenvägen till exempel är Kontroll-F2, ska du trycka Fn-Kontroll-F2. Källa: Apple

Här är de specialtangentsymboler som du kan hitta i OS X-menyer:

Kommandotangent
Kontrolltangent
Alternativtangent
Skifttangent
Skiftlås
Fn Funktionstangent

Startgenvägar

Tryck ned tangenten eller tangentkombinationen tills den önskade funktionen aktiveras/visas (du kan till exempel hålla ned alternativtangenten vid start tills Starthanteraren visas). Obs! Om en startfunktion inte fungerar och du använder ett tangentbord från tredje part provar du igen med ett Apple-tangentbord.

Alternativ Visa alla startbara volymer (Starthanteraren)
Skift Starta i säkert läge
Skifttangent vänster Förhindra automatisk inloggning
C Starta från startbara media (DVD, CD, USB och så vidare)
T Starta i hårddiskläge
N Starta från en NetBoot-server
X Framtvinga Mac OS X-start (om det finns startvolymer som inte använder Mac OS X)
D Använda Apple Hardware Test
Kommando-R Använd OS X Återställning (OS X Lion eller senare)
Kommando-V Starta i Verbose-läge
Kommando-S Starta i enkelanvändarläge
Kommando-alternativ-P-R Återställ NVRAM/parameter RAM
Håll ned utmatningstangenten (⏏) eller F12-tangenten, eller mus- eller styrplatteknappen Mata ut borttagbara diskar

Genvägar för att försätta i viloläge och stänga ned

Strömbrytaren – OS X Mavericks Tryck för att slå på strömmen. Tryck för att väcka, alternativt försätta datorn i viloläge när strömmen är på.
Håll ned strömbrytaren i 1,5 sekunder – OS X Mavericks Visa dialogrutan för omstart/viloläge/nedstängning
Håll ned strömbrytaren i 5 sekunder Tvinga Mac-datorn att stängas av
Kommando-Kontroll-strömbrytaren Tvinga Mac-datorn att starta om
Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Visa dialogrutan för omstart/viloläge/nedstängning
Kommando-Alternativ-utmatningstangenten (⏏) Försätt datorn i viloläge
Kommando-Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Avsluta alla program (efter att du har fått möjlighet att spara ändringar i öppna dokument), starta sedan om datorn
Kommando-Alternativ-Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Avsluta alla program (efter att du har fått möjlighet att spara ändringar i öppna dokument), stäng sedan av datorn
Skift-Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Försätt samtliga skärmar i viloläge


Kortkommandon för Finder

Kommando-A Markera alla objekt i det översta Finder-fönstret (eller på skrivbordet om inget fönster är öppet)
Kommando-Alternativ-A Avmarkera alla objekt
Kommando-Skift-A Öppna mappen Program
Kommando-C Kopiera markerat objekt/text till Urklipp
Kommando-Skift-C Öppna fönstret Dator
Kommando-D Kopiera markerat objekt
Kommando-Skift-D Öppna mappen Skrivbord
Kommando-E Mata ut
Kommando-F Sök efter matchande Spotlight-attribut
Kommando-Skift-F Sök efter Spotlight-filnamnsmatchningar
Kommando-Alternativ-F Navigera till sökfältet i ett redan öppet Spotlight-fönster
Kommando-Skift-G Gå till mapp
Kommando-Skift-H Öppna Hemmappen i det användarkonto som är inloggat för närvarande
Kommando-Skift-Kontroll-T Lägg till i Dock
Kommando-I Visa info
Kommando-Alternativ-I Visa granskare
Kommando-Kontroll-I Visa sammanfattning
Kommando-Skift-I Öppna iDisk
Kommando-J Visa visningsalternativ
Kommando-K Anslut till server
Kommando-Skift-K Öppna nätverksfönstret
Kommando-L Skapa alias för markerat objekt
Kommando-M Minimera fönster
Kommando-Alternativ-M Minimera alla fönster
Kommando-N Nytt Finder-fönster
Kommando-Skift-N Ny mapp
Kommando-Alternativ-N Ny smart mapp
Kommando-O Öppna markerat objekt
Kommando-Skift-Q Logga ut
Kommando-Skift-Alternativ-Q Logga ut omedelbart
Kommando-R Visa original (av alias)
Kommando-T Lägga till i sidofältet
Kommando-Skift-T Lägg till i favoriter
Kommando-Alternativ-T Göm verktygsfält/Visa verktygsfält i Finder-fönster
Kommando-Skift-U Öppna mappen Verktygsprogram
Kommando-V Klistra in
Kommando-W Stäng fönster
Kommando-Alternativ-W Stäng alla fönster
Kommando-X Klipp ut
Kommando-Alternativ-Y Bildspel (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommando-Z Ångra/Gör om
Kommando-1 Visa som symbol
Kommando-2 Visa som lista
Kommando-3 Visa som kolumner
Kommando-4 Visa som Cover Flow (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommando-komma (,) Öppna Finder-inställningar
Kommando-accent (`) (accenttangenten ovanför tabbtangenten på ett amerikanskt tangentbord) Bläddra genom öppna Finder-fönster
Kommando-Skift-frågetecken (?) Öppna Mac Hjälp
Kommando-vänster fyrkantsparentes ([) Gå till föregående mapp
Kommando-höger fyrkantsparentes (]) Gå till nästa mapp
Kommando-uppåtpil Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen
Kommando-kontroll-uppåtpil Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen i ett nytt fönster
Kommando-nedåtpil Öppna markerat objekt
Kommando-Skift-uppåtpil Aktivera skrivbordet
Högerpil (i Listvy) Öppna den markerade mappen
Vänsterpil (i Listvy) Stäng den markerade mappen
Alternativklicka på visningstriangeln (i Listvy) Öppna alla mappar i den markerade mappen
Alternativ-dubbelklicka Öppna en mapp i ett separat fönster och stäng det aktuella fönstret
Kommando-dubbelklicka Öppna en mapp i ett separat fönster
Kommando-klicka på fönsterrubriken Se mapparna som innehåller det aktuella fönstret
Kommando-tabb Byt program-bläddra framåt
Kommando-Skift-tabb Byt program-bläddra bakåt
Kommando-backsteg Flytta till papperskorgen
Kommando-Skift-backsteg Töm papperskorgen
Kommando-Skift-Alternativ-backsteg Töm papperskorgen utan att visa en dialogruta
Mellanslag (eller kommando-Y) Överblick (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommandotangenten medan du drar Flytta det objekt du drar till annan enhet/plats (pekarsymbolen ändras medan tangenten hålls ned – se den här artikeln)
Alternativtangenten medan du drar Kopiera det objekt du drar (pekarsymbolen ändras medan tangenten hålls ned – se den här artikeln)
Tangentkombinationen Kommando-Alternativ medan du drar Gör ett alias av det objekt du drar (pekarsymbolen ändras medan tangenten hålls ned – se den här artikeln)

Program och andra OS X-genvägar

Obs! Vissa program stöder inte alla tangentkombinationerna nedan.

Kommando-mellanslag Visa eller göm Spotlight-sökfältet (om flera språk är installerade kan de rotera mellan aktiverade skriptsystem)
Kontroll-A Flytta till början av raden/stycket
Kontroll-B Flytta ett tecken bakåt
Kontroll-D Radera tecknet framför markören
Kontroll-E Flytta till slutet av raden/stycket
Kontroll-F Flytta ett tecken framåt
Kontroll-H Radera tecknet bakom markören
Kontroll-K Radera från tecknet framför markören till slutet av raden/stycket
Kontroll-L Centrera markören/markeringen på den synliga ytan
Kontroll-N Flytta en rad nedåt
Kontroll-O Infoga ny rad efter markören
Kontroll-P Flytta en rad uppåt
Kontroll-T Transponera tecknet bakom markören och tecknet framför markören
Kontroll-V Flytta en sida nedåt
Alternativ-backsteg Radera såväl ordet till vänster om markören som alla mellanslag och punkter efter ordet
Kommando-Alternativ-mellanslag Visa fönstret för sökresultaten i Spotlight (om flera språk är installerade kan du rotera mellan tangentbordslayouter och inmatningsmetoder inom ett skript)
Kommando-tabb Flytta framåt till nästa senast använda program i en lista över öppna program
Kommando-Skift-tabb Flytta bakåt i en lista över öppna program (sorterade efter senaste användning)
Skift-tabb Navigera mellan kontroller i omvänd riktning
Kontroll-tabb Flytta fokus till nästa grupp av kontroller i en dialogruta eller i nästa tabell (när tabb flyttar sig till nästa cell)
Skift-Kontroll-tabb Flytta fokus till föregående grupp av kontroller
Kommando-Esc Öppna Front Row (om det är installerat)
Alternativ-utmatningstangenten (⏏) Mata ut från sekundär optisk enhet (om någon är installerad)
Fn-backsteg Framåt-radera (på bärbara Mac-datorer med inbyggda tangentbord)
Kommando-F1 Växlar mellan bildskärmar vid användning av Skärmbildsdubblering
Kommando-F2 Växla bildskärmsläge
Kommando-F3 Visa skrivbordet
Kommando-F5 Slå på eller av VoiceOver
Alternativ-F1 eller F2 Öppnar systeminställning för Bildskärmar
Alternativ-F3 eller F4 Öppnar systeminställning för Mission Control
Alternativ-F10 eller F11 eller F12 Öppnar systeminställning för Ljud
Kontroll-F3 Program-Exposé
Skift-Kontroll-F6 Flytta fokus till föregående panel
Kontroll-F7 Ignorera tillfälligt det aktuella tangentbordsåtkomstläget i fönster och dialogrutor
Kontroll-F8 Gå till statusmenyerna i menyfältet
F9 Ordna alla öppna fönster kant i kant eller återställ ordnade fönster
F10 Ordna alla öppna fönster kant i kant eller återställ dem i det aktiva programmet
F11 Göm eller visa alla öppna fönster
F12 Göm eller visa Dashboard
Kommando-accent (`) Aktivera nästa öppna fönster i det program som ligger överst
Kommando-Skift-accent (`) Aktivera föregående öppna fönster i det program som ligger överst
Kommando-Alternativ-accent (`) Flytta fokus till fönstrets utdragslåda
Kommando-minus (–) Minska storleken på det markerade objektet
Kommando-{ Vänsterjustera en markering
Kommando-} Högerjustera en markering
Kommando-| Centrera en markering
Kommando-kolon (:) Visa stavningsfönstret
Kommando-semikolon (;) Sök efter felstavade ord i dokumentet
Kommando-komma (,) Öppna inställningsfönstret i det program som visas längst fram (om det stödjer detta kortkommando)
Kommando-Alternativ-Kontroll-komma (,) Minska skärmkontrasten
Kommando-Alternativ-Kontroll-punkt (.) Öka skärmkontrasten
Kommando-frågetecken (?) Öppna hjälpfunktioner för programmet i Hjälpvisning
Kommando-Alternativ-/ Slå på eller av typsnittsutjämning
Kommando-Skift-= Öka storleken på det markerade objektet
Kommando-Skift-3 Avbilda skärmen som en fil
Kommando-Skift-Kontroll-3 Avbilda skärmen som Urklipp
Kommando-Skift-4 Avbilda en markering som en fil
Kommando-Skift-Kontroll-4 Avbilda en markering som Urklipp
Kommando-A Markera alla objekt i ett dokument eller fönster, eller alla tecken i ett textfält
Kommando-B Gör den markerade texten fetstilt eller aktivera/avaktivera fet stil
Kommando-C Kopiera markerade data till Urklipp
Kommando-Skift-C Visa fönstret Färger
Kommando-Alternativ-C Kopiera den markerade textens stil
Kommando-Kontroll-C Kopiera formateringsinställningarna för det markerade objektet och spara i Urklipp
Kommando-Alternativ-D Visa eller göm Dock
Kommando-Kontroll-D Visa definitionen av det markerade ordet i programmet Ordlista
Kommando-D Väljer skrivbordsmappen i dialogrutorna Öppna och Spara
eller
Väljer Spara inte i dialogrutor som innehåller en Spara inte-knapp i Mac OS X 10.6.8 och tidigare
Kommando-backsteg Väljer Spara inte i dialogrutor som innehåller en Spara inte-knapp i OS X Lion och Mountain Lion
Kommando-E Använd markeringen för en sökning
Kommando-F Öppna ett sökfönster
Kommando-Alternativ-F Flytta till sökfältskontrollen
Kommando-G Sök efter nästa förekomst av det markerade
Kommando-Skift-G Sök efter föregående förekomst av det markerade
Kommando-H Dölj fönstren i det program som körs just nu
Kommando-Alternativ-H Dölj fönstren i alla andra program som är igång
Kommando-I Kursivera den markerade texten eller växla mellan kursiv text på eller av
Kommando-Alternativ-I Visa ett granskningsfönster
Kommando-J Rulla till en markering
Kommando-M Minimera det aktiva fönstret till Dock
Kommando-Alternativ-M Minimera alla fönster i det aktiva programmet till Dock
Kommando-N Skapa ett nytt dokument i det program som ligger överst
Kommando-O Visa en dialogruta för att välja ett dokument som ska öppnas i det program som ligger överst
Kommando-P Visa dialogrutan Skriv ut
Kommando-Skift-P Visa en dialogruta för att ange utskriftsparametrar (utskriftsformat)
Kommando-Q Avsluta det program som ligger överst
Kommando-S Spara det aktiva dokumentet
Kommando-Skift-S Visa dialogrutan Spara som
Kommando-T Visa fönstret Typsnitt
Kommando-Alternativ-T Visa eller göm ett verktygsfält
Kommando-U Stryk under markerad text eller aktivera/inaktivera understrykning
Kommando-V Klistra in innehållet i Urklipp vid insättningspunkten
Kommando-Alternativ-V Använd ett objekts stil på det markerade objektet (Klistra in stil)
Kommando-Skift-Alternativ-V Använd den omgivande textens stil på det infogade objektet (Klistra in och matcha stilen)
Kommando-Kontroll-V Använd formateringsinställningar på det markerade objektet (kommandot Klistra in linjal)
Kommando-W Stäng det fönster som ligger överst
Kommando-Skift-W Stäng en fil och tillhörande fönster
Kommando-Alternativ-W Stäng alla fönster i programmet utan att avsluta det
Kommando-X Ta bort det markerade och spara i Urklipp
Kommando-Z Ångra föregående kommando (i vissa program går det att ångra flera gånger)
Kommando-Skift-Z Gör om föregående kommando (i vissa program går det att göra om flera gånger)
Kontroll-högerpil Flytta fokus till ett annat värde eller en annan cell inom en vy, till exempel en tabell
Kontroll-vänsterpil Flytta fokus till ett annat värde eller en annan cell inom en vy, till exempel en tabell
Kontroll-nedåtpil Flytta fokus till ett annat värde eller en annan cell inom en vy, till exempel en tabell
Kontroll-uppåtpil Flytta fokus till ett annat värde eller en annan cell inom en vy, till exempel en tabell
Kommando-högerpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av den aktuella raden
Kommando-vänsterpil Flytta platsen för inklistring av text till början av den aktuella raden
Kommando-nedåtpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av dokumentet
Kommando-uppåtpil Flytta platsen för inklistring av text till början av dokumentet
Alternativ-högerpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av nästa ord
Alternativ-vänsterpil Flytta platsen för inklistring av text till början av föregående ord
Kommando-Skift-högerpil Markera text mellan insättningspunkten och slutet av den aktuella raden (*)
Kommando-Skift-vänsterpil Markera text mellan insättningspunkten och början av den aktuella raden (*)
Skift-högerpil Utöka markeringen ett tecken åt höger (*)
Skift-vänsterpil Utöka markeringen ett tecken åt vänster (*)
Kommando-Skift-uppåtpil Markera text mellan insättningspunkten och början av dokumentet (*)
Kommando-Skift-nedåtpil Markera text mellan insättningspunkten och slutet av dokumentet (*)
Skift-uppåtpil Utöka textmarkeringen till raden ovanför, till den närmaste teckengränsen vid samma horisontella läge (*)
Skift-nedåtpil Utöka textmarkeringen till raden under, till den närmaste teckengränsen vid samma horisontella läge (*)
Skift-Alternativ-högerpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella ordet, och sedan till slutet av nästa ord om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-vänsterpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella ordet, och sedan till början av nästa ord om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-nedåtpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella stycket, och sedan till slutet av nästa stycke om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-uppåtpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella stycket, och sedan till början av nästa stycke om du trycker en gång till (*)
Kontroll-mellanslag Växla mellan de aktuella och de föregående inmatningskällorna
Alternativ-Kontroll-mellanslag Växla mellan alla aktiverade inmatningskällor
Kommando-Alternativ-Esc Tvångsavsluta
Kommando-Skift-Alternativ-Esc (håll ned i tre sekunder) Tvångsavsluta det översta programmet (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommando-vänster fyrkantsparentes ([) Föregående webbläsarfönster
Kommando-höger fyrkantsparentes (]) Nästa webbläsarfönster

* Obs! Om ingen text är markerad börjar utökningen vid insättningspunkten. Om du markerar text genom att dra den börjar utökningen vid markeringens gräns. Om du byter riktning för markeringen avmarkeras det du tidigare har markerat.


Hjälpmedel – VoiceOver-tangentbordskommandon

Information om skillnader mellan tangentkombinationer för VoiceOver i Mac OS X 10.6 finns i den här artikeln.

Kommando-F5 eller Fn-Kommando-F5 Slå på eller av VoiceOver
Alternativ-Kontroll-F8 eller Fn-Alternativ-Kontroll-F8 Öppna VoiceOver-verktyget (om VoiceOver är på)
Alternativ-Kontroll F7 eller Fn-Alternativ-Kontroll-F7 Visa VoiceOver-menyn (om VoiceOver är på)
Alternativ-Kontroll-semikolon (;) Aktivera/inaktivera Kontroll-Alternativ-lås i VoiceOver
Kommando-Alternativ-8 Slå på eller av Zoom
Kommando-Alternativ-plus (+) Zooma in
Kommando-Alternativ-minus (-) Zooma ut
Kommando-Alternativ-Kontroll-8 Invertera/återställ skärmfärgerna (OS X Lion eller tidigare)
Kommando-Alternativ-Kontroll-komma (,) Minska kontrasten (OS X Lion eller tidigare)
Kommando-Alternativ-Kontroll-punkt (.) Öka kontrasten (OS X Lion eller tidigare)

Obs!: Du kan behöva aktivera ”Använd alla funktions- tangenter som standardtangenter” i tangentbordsinställningarna för att VoiceOver-menyn och -verktyget ska fungera.


Tangentbordstjänster

Tangentbordstjänster gör det möjligt för dig att använda ditt tangentbord till att navigera och interagera med objekt på skärmen. Använd dessa genvägar för att markera och justera kontroller, som textfält och reglage.

Tabb Flytta till nästa kontroll
Skift-tabb Flytta till föregående kontroll
Kontroll-tabb Flytta till nästa kontroll när ett textfält markeras
Piltangenter Flytta till intilliggande objekt i en lista, tabbgrupp eller meny
eller
Flytta reglage och justerare (vertikala upp- och nedåtpilar som används för att öka och minska värden)
Kontroll-piltangenter Flytta till en kontroll som ligger intill textfältet
Mellanslag Välj det markerade menyobjektet
Returtangent eller Enter Klicka på standardknappen eller utför standardåtgärden
Esc Klicka på knappen Avbryt
eller
Stäng en meny utan att välja ett objekt

Du kan navigera bland menyerna i menyfältet utan mus eller styrplatta. Sätt fokus på menyfältet genom att trycka på Kontroll-F2 (Fn-Kontroll-F2 på bärbara tangentbord). Använd därefter tangentbordskombinationerna som listas nedan.

Vänsterpil och högerpil Flytta från meny till meny
Gå tillbaka Öppna en markerad meny
Uppåtpil och nedåtpil Flytta till menyobjekt i den valda menyn
Ange menyobjektets namn Flytta till ett menyobjekt i den valda menyn
Gå tillbaka Välj ett menyobjekt


Hjälpmedel – mustangenter

När mustangenter är aktiverade i inställningarna för Hjälpmedel, går det att flytta muspekaren med tangenterna på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet. Om datorn inte har ett numeriskt tangentbord använder du Fn-tangenten.

8 Flytta upp
2 Flytta ner
4 Flytta åt vänster
6 Flytta åt höger
1 Flytta diagonalt längst ned till vänster
3 Flytta diagonalt längst ned till höger
7 Flytta diagonalt längst upp till vänster
9 Flytta diagonalt längst upp till höger
5 Tryck på musknappen
0 Håll ned musknappen
. (punkt på den numeriska knappsatsen) Släpp musknappen
Advertisements
By slacker666 Posted in OSX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s