Clonezilla guide för avbildning

Alla vet ju hur jobbigt det är att få en kraschad dator/hårddisk tillbaka så som det var innan kraschen. Clonezilla är ett verktyg som underlättar att få tillbaka grundsystemet till ursprungsskicket precis innan recoveryn skapades. Det går att spara återskapnings-avbildningen (recoveryn) lokalt på en extern eller intern hårddisk, men också i nätverket till exempel via samba- eller ssh-protokollet (kräver en linux-maskin i nätverket). Det går att spara i princip vilket filformat som helst, med andra ord spelar det ingen roll om du kör Windows, Linux eller Mac.

Den här guiden kommer att fokusera på att lagra avbildningen lokalt på en hårddisk, efter hand kommer guiden dock att byggas ut med hur man gör för att spara på nätverket via ssh. Grundförståelse såsom att kunna bränna ut eller lägga en .iso-fil på bootbart USB-minne förutsätts.

Skapa en avbildning:
1.
Starta upp Clonezilla och tryck Enter vid menyvalen så att du startar upp normalt och väljer en_engelska som språk.

2. Välj sedan Don’t touch keymap följt av Start_Clonezilla.

3. Beroende på hur du vill skapa din avbildning väljer du här device-image, detta kommer att skapa en avbildning på måldisken. Väljer du istället device-device så kopieras hela innehållet över till måldisken.

4. Eftersom vi ska spara den lokalt, väljer vi local_dev. Sätt in din måldisk (om den är USB-ansluten) och vänta 10 sekunder eller tills det att du ser lite text som poppar upp (i stil med sdb eller liknande).

5. I fönstret som kommer upp får du frågan om var du vill spara, oftast sdb, om osäker kolla modellnamnet/storleken.

6. Härnäst får du upp frågan om var du vill spara, välj rakt i roten bara. Välj sedan Expert följt av savedisk.

7. Nästa steg får du namnge avbildningen. Döp den till något lätt igenkännligt, Clonezilla kommer automatiskt lägga till datum&tid.

8. Välj nu vilken disk du vill avbilda, oftast är det sda. Tryck därefter enter tills du får val om compression/komprimering. Jag brukar välja -z4 (lzma). Sedan frågar den om du vill splitta filerna vid 2000MB, väldigt lämpligt speciellt om disken du sparar på är FAT32.

9. Tryck därefter Enter två gånger, välj sedan “Reboot” och svara på “Y” på frågorna som kommer därefter. Beroende på hur mycket som är sparat kan det ta allt från en kvart/halvtimme till ett par timmar att spara imagen. Efter det att datorn startats om är du klar.

Begränsningar: Det går tyvärr bara att återskapa avbildningen till en disk med samma eller större storlek.

Guide på hur du återskapar avbildningen kommer att följa inom kort.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s