XBMC installation (inkl. uppgradering till senaste versionen)

En del av er kanske redan har hört talas om XBMC men hittills bara kört det på eran vanliga desktop-dator med Windows på. Jag skulle istället vilja slå ett slag för en så kallad semi-standalone version, vilket innebär att man för det första skippar Windows-plattformen och att man kör det på Ubuntu/Linux som grund. Med metoden jag kommer beskriva så kommer XBMC autostarta vid varje uppstartstillfälle, och det kommer även dra betydligt mindre resurser än vad som krävs om du kör Windows. Det finns ett desktopläge för den som så önskar givetvis om man känner att det är nödvändigt. Dessutom finns det ofta fler “tweaks” att tillgå på Ubuntu-plattformen.

Lite skärmdumpar:
Biblioteksläge
Biblioteksläget, där man kan skanna in så väl tv-serier som film och musik för att snyggt och enkelt komma åt dem.

XBMCEden UI
Gränssnittet i XBMC Eden/pre-Frodo

Hårdvarukrav:
Ifall ni undrar vilken hårdvara som behövs för att driva en sådan här dator, så kan jag säga att jag har kört det smärtfritt på en laptop med 1GHz AMD C-50 processor med 2GB och en 250GB 5400rpm hårddisk, så det krävs med andra ord ingen monsterdator á la Windows för att driva det hela.

Uppdatering 2013/02/08:
För er som inte vill pilla med inställningar och skriva massa kommandon finns det nu en annan lösning på det hela, ladda hem OpenELEC. Det finns lite olika varianter, om du är osäker, välj “Generic” och senaste versionen, i dagens datum OpenElec 3 – v2.99.2. Efter du laddat hem den, förberedd ett minst 128MB stort USB-minne eller större och kör “create_installstick.exe” för att lägga installationsfilerna på USB/kortläsare som du sedan bootar datorn ifrån (läs moderkortsmanualen om du inte vet hur du ställer in att starta från USB-minne). Installationen går väldigt fort sedan, på under en minut bör du vara klar. Välj nu “reboot” och ta ut minnet så startar den upp OpenELEC 🙂
Klart lättaste sättet att få in XBMC i datorn!

Installations-alternativ nummer 2:

Eftersom de flesta av er inte har lust att skriva massa kommandon, så är det enklare att ta hem en förkompilerad iso och bränna ut/lägga på USB-minne. Ta därför hem den här versionen av XBMC (Eden har lite buggar). Efter den är installerad så kommer de flesta vara nöjda med installationen. Men en del saker saknas faktiskt, så som att kunna öppna “externa” undertexter (till exempel från ett subpack) för det måste vi kompilera om det på nytt. Jag kommer även gå in på några av tilläggen som kan vara användbara för oss svenskar, samt hur man installerar Spotify i XBMC (kräver Premiumkonto). Om ni efter installationen är nöjda med det ni fått ut av XBMC-programvaran, behöver ni inte läsa längre. Känner ni att ni vill vara on the edge, så kan ni med fördel installera den absolut senaste versionen. Notera att den kan ha en del andra buggar dock, stöter man på någon bugg, så kan man ta bort tidigare kompileringsbasen och göra om proceduren bara.

För att kompilera senaste versionen av XBMC på Ubuntu, gör så här:

1. Tryck på “S“-tangenten i XBMC, välj Exit/Avsluta.
2. Gå till menyn längst ned i vänstra hörnet, välj System tools > Xterm.
3. Skriv följande kommandorad utan $-tecknet:
$ sudo apt-get install autopoint git-core build-essential gawk pmount libtool nasm yasm automake cmake gperf zip unzip bison libsdl-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-gfx1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libfribidi-dev liblzo2-dev libfreetype6-dev libsqlite3-dev libogg-dev libasound2-dev python-sqlite libglew-dev libcurl3 libcurl4-gnutls-dev libxrandr-dev libxrender-dev libmad0-dev libogg-dev libvorbisenc2 libsmbclient-dev libmysqlclient-dev libpcre3-dev libdbus-1-dev libhal-dev libhal-storage-dev libjasper-dev libfontconfig-dev libbz2-dev libboost-dev libenca-dev libxt-dev libxmu-dev libpng-dev libjpeg-dev libpulse-dev mesa-utils libcdio-dev libsamplerate-dev libmpeg3-dev libflac-dev libiso9660-dev libass-dev libssl-dev fp-compiler gdc libmpeg2-4-dev libmicrohttpd-dev libmodplug-dev libssh-dev gettext cvs python-dev libyajl-dev libboost-thread-dev libplist-dev libusb-dev libudev-dev libtinyxml-dev libcap-dev curl swig default-jre wget && git clone git://git.videolan.org/libbluray.git && cd libbluray && ./bootstrap && ./configure && make && sudo make install && cd ..

Nu är frågan om ni har Nvidia-grafikkort eller AMD-grafikkort, välj ETT av följande två alternativ beroende på grafikkort:

1.  [Nvidia]
sudo apt-get install libvdpau* && git clone git://github.com/xbmc/xbmc.git && cd xbmc && make -C lib/taglib && sudo make -C lib/taglib install && ./bootstrap && ./configure –enable-vdpau –enable-libbluray && wget https://github.com/anssih/xbmc/commit/02d1003f42a95288ca90d05f3870d4ee9016ff12.patch && make -j2 && sudo make install
2. [AMD]
sudo apt-get install libva-dev && git clone git://github.com/xbmc/xbmc.git && cd xbmc && make -C lib/taglib && sudo make -C lib/taglib install && ./bootstrap && ./configure –enable-vaapi –enable-libbluray && wget https://github.com/anssih/xbmc/commit/02d1003f42a95288ca90d05f3870d4ee9016ff12.patch && make -j2 && sudo make install

———————————[AMD hjälp]———————————–

Om det skulle uppstå problem om ni kör med AMD-grafikkort, så testa följande (skriv i terminalfönster, utan $):
1. $ sudo apt-get update && sudo apt-get install ssh python-software-properties udisks upower xorg alsa-utils mesa-utils git-core librtmp0 lirc libmad0 lightdm lightdm-gtk-greeter lm-sensors

2. Starta om datorn

3. Skriv i terminalfönstret (utan $-tecknet):
$ sudo apt-get install fglrx && sudo aticonfig –initial -f && sudo aticonfig –sync-vsync=on 6& sudo aticonfig –set-pcs-val=MCIL,DigitalHDTVDefaultUnderscan,0

———————————[/AMD hjälp]———————————–

Nu är det dags för Spotify-installation!
Notera att det krävs ett premiumkonto för att det skall fungera. Nedan en bild från interface:t.

1. I samma terminalfönster, skriv (utan $-tecknet):
$ cd ~ && wget https://github.com/downloads/mazkolain/spotimc/script.audio.spotimc-1.0-beta2.zip

2. Öppna nu XBMC (finns under Sound & Video i desktops-läget), gå till Music > Addons.

3. Välj att installera från zipfil, peka på hemmapp och filen du just tog hem. Gå till add-on:et och starta det, eventuellt måste du starta om XBMC manuellt (lättast är att trycka på “S” och sedan avsluta). För att återfå auto-inloggning till XBMC, välj att logga ut från Ubuntu/desktop-läget och logga in på XBMC igen med ditt användarnamn & lösenord.

KLART!

[Uppdaterad 2012/11/05: Fixat småbuggar vid kompilering]

Advertisements
By slacker666 Posted in XBMC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s